The scheduled update of SWABID sites will be taking place on the 19-th of May 2021 from 7:00 to 7:30 AM Central European time. The site will be temporarily unavailable. Thanks for your understanding!

ZIPnet

ZIPnet

Publiek ZIPnet is een website over Hygiëne & Infectiepreventie in verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg. Publiek ZIPnet bevat protocollen, checklisten en beleid, gebaseerd op de landelijk richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie. Naast algemene hygiëneprotocollen biedt publiek ZIPnet praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën.

                                                     Voor ZIPnet klik hier