The scheduled update of SWABID sites will be taking place on the 19-th of May 2021 from 7:00 to 7:30 AM Central European time. The site will be temporarily unavailable. Thanks for your understanding!

Influenza vaccinatie

Injectie

Als specialist ouderengeneeskunde kunt u kosteloos vaccins voor verpleeghuisbewoners bestellen bij de SNPG. Hiermee is de leveringszekerheid voor deze kwetsbare groep verhoogd. U kunt de toediening van de vaccins niet declareren bij de SNPG. Dit valt namelijk onder de Wet Langdurige Zorg.

De Gezondheidsraad (GR) adviseert om bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen eenmaal te vaccineren tegen influenza. Daarom wordt vanuit het NPG per verpleeghuis- of verzorgingshuisbewoner 1 griepvaccin kosteloos beschikbaar gesteld. In de richtlijn influenzapreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen van Verenso wordt, in tegenstelling tot het advies van de GR, in overweging gegeven om bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen tweemaal te vaccineren. Het NPG volgt het advies van de GR en stelt 1 vaccin kosteloos beschikbaar.

De griepvaccins voor het personeel van het verpleeghuis vallen niet onder het NPG. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk.

Hier kunt u de richtlijn influenza preventie in verpleeghuizen en verzorgingshuizen vinden, alsmede de  A4-kaart behorende bij de richtlijn