influenza

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Medicatie:

zanamivir inhalatie 5mg 2dd 5 dagen

Opmerkingen

Start binnen 48 h na symptomen.

Bij immuungecompromitteerden, interstitiële pneumonie of seundaire bacteriële pneumonie start ook na 48 h nog zinvol.

Antibiotica

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

  • oseltamivir
  • zanamivir
Categorie
Metadata

Swab vid: G-72.1
Bijgewerkt: 09/05/2019 - 14:35
Status: Published